STAN logo

Loading.....

Naši zvolení zastupitelé

Zvolení zastupitelé za STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ pro Sedlčany

Blanka Vilasová

Původně vystudovala potravinářskou chemii na VŠCHT. Má mnohaleté zkušenosti z oblastí: výstavnictví a veletržnictví, umělecké agentury, pořádání významných akcí po celé republice, vedení projektů, reklamních kampaní atd. Pracovala jako manažerka produkce, propagace, marketingu a vedení různých projektů (uměleckých, veletrhů a výstav atd.).

Poslední rok absolvovala pod Ministerstvem vnitra kurz „Zastupitel v kurzu“ v oblastech „Dotační management“, „Veřejné zakázky“ a „Rozpočtové a majetkové hospodaření obcí“ a získala k němu certifikát. Své vědomosti v oblasti samosprávy se snaží si rozšiřovat neustále v rámci různých projektů a programů.

V rámci svého dvouletého působení v Zastupitelstvu Města Sedlčany nadnesla k projednávání nespočet, do té doby neřešených, témat a návrhů. Občané ji dnes často oslovují s prosbou o pomoc při jednání s úřadem a proto také podala na vedení města mnoho podnětů k řešení.

O sobě: „Mám ráda lidi a práci s nimi. Vždy se na každého a na vše dívám z té lepší stránky. Mým heslem je - Umět si poradit a neříkat, že něco nejde, dokud se to nezkusí různými způsoby, pokud je třeba.“.

Filip Růzha

Profesí advokát se specializací na autorské a občanské právo, který se ve volném čase zajímá o přírodu, životní prostředí a architekturu. Do našeho programu přispěl třeba svým námětem na obnovu starých polních cest v okolí Sedlčan, abychom si mohli užívat volného pohybu sedlčanskou krajinou, kochat se výhledy a třeba si utrhnout hrušku z ovocné aleje vysázené podél cesty.

Propagátor architektonických soutěží na městské stavby a veřejná prostranství, zastánce oživení centra a myšlenky letního kina v Sedlčanech.

Josef Soukup

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích a po absolvování základní vojenské služby nastoupil do mlékárny v Sedlčanech, kde na pozici vedoucího zásobování mlékem pracuje dodnes. V letech 2002-2014 působil jako člen dozorčí rady Povltavských mlékáren a.s. zvolený zaměstnanci firmy. Od roku 2002 je členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany a od roku 2008 také členem představenstva Agrární komory Příbram.

Nabídnout může především své dlouholeté zkušenosti získané působením v nadnárodní společnosti a v dalších jiných organizacích.

Dává přednost spolupráci před konfrontací.

Citace: „Dost často pozoruji na zasedání zastupitelstva určitou netolerantnost vůči odlišným názorům. Jako by nebylo důležité to, co kdo říká, ale kdo to říká. Konfrontační postoje ovšem vyvolávají zase jiné konfrontační postoje. Pokud opravdu máme něčeho docílit, musíme dokázat vzájemně spolupracovat bez předsudků“.

Richard Otradovec

Richard Otradovec je povoláním učitel a své vzdělání si stále rozšiřuje. I přes své mládí je velmi šikovný, což dokazuje veřejně účastí v divadle. Je místopředsedou Spolu divadelních ochotníků Sedlčany a působí zde jako herec a režisér. Zajímá se také o fungování našeho města. Má zájem o tzv. "on-line město" a "Portál občana". Oba tyto portály by velmi rád, na základě zkušeností z jiných měst, postupně aplikoval u nás tak, aby se občanům zjednodušilo spoustu věcí v prostředí složité byrokracie (různá podání na úřadech, poplatky, registry, stížnosti, řešení problémů atd.).

Barbora Kelichová

Barbora Kelichová pracuje v Sedlčanských technických službách a má mnohaleté zkušenosti především s koordinací zakázek, různých provozů atd. Jak jsme ji poznali, je to opravdu šikovná žena, akční, umí si velmi dobře a současně rychle poradit s jakýmkoli problémem. Proto byla oslovena, zda by svému městu nechtěla pomoci ještě více. Tím, že zná „zevnitř“ práci v technických službách, může být opravdu velkým přínosem. Své zkušenosti získávala jako pedagog, bankéř, televizní redaktor či domovní důvěrník, kterému se věnuje dodnes.

Vladimír Zámostný

Vystudoval medicínu, po promoci nastoupil na interní oddělení sedlčanské nemocnice, avšak v podstatě celý svůj profesní život pracuje jako praktický lékař. Současně má za sebou mnohaletou praxi coby lékař záchranné služby

Poslání je pro něho naprosto automatickou součástí života. Proto se dal „k nám“ a má zájem něco udělat pro naše město také odjinud. Z profesního hlediska ho zejména trápí v posledních letech podstatná redukce v Sedlčanech poskytovaných lékařských služeb a díky jeho apelu se budeme snažit o navýšení ambulantní péče.

Z volnočasových aktivit má např. dlouholetý zájem o rozšiřování cyklostezek v okolí Sedlčan a říká „proč cyklostezky již dávno nemáme?“, vždyť spousta měst na ně již dávno čerpala dotace a zde kde nic, tu nic.

Andrea Chromcová

Andrea Chromcová je velmi schopná lékařka, která pracovala v naší nemocnici na interním oddělení téměř do konce. Byla velkou kritičkou rozpadu kolektivu interny v důsledku nekompetentního vedení a jejího konečného zavření. Nikdy se nebála dát svůj názor jasně najevo. Než aby pracovala tam, kde to nefunguje, raději si otevřela svoji soukromou praxi coby všeobecný praktický lékař a díky svému přístupu získává stále nové pacienty.

Ve městě jí zajímá spousta věcí.

Určitě by chtěla promluvit do architektonického plánu města - hlavně chce prosadit jednotný styl staveb v centru, jak je to běžné v zahraničí a v hezkých českých městech (Třeboň ,Č. Krumlov... ).

Využití zeleně ve městě a šetrné praktiky při obhospodařování veřejných prostranství s ohledem na životní prostředí.

Jelikož je matkou 2-letého dítěte , velmi ji zajímají dětská hřiště, kde by chtěla na nich zavést i malé sociálky s WC a pitnou vodou z kohoutku pro děti a rodiče. Dále považuje za zásadní rozvoj cyklostezek a obnovu újezdů.