STAN logo

Loading.....

Otázky a odpovědi

OTÁZKA č.22: Kde najdeme aktuální informace o konání STANu v Sedlčanech?

Naleznete je v sekci AKTUALITY zde: www.STANsedlcany.cz/cze/aktuality.

Popřípadě na naší Facebookové stránce www.facebook.com/STANSedlcany.

OTÁZKA č.21: Jaký je výsledek povolebních vyjednávání?

Aktuální INFORMACE pro voliče STANu:

Vážení voliči a příznivci,
přes řadu jednání, které jsme od letošních voleb s ODS jako stejně silným zastupitelským klubem v zájmu vytvoření široké a stabilní koalice vedli, nám bylo dnes oznámeno, že koaliční dohoda mezi ODS, STAN a SNKS s navrhovaným zastoupením v radě 3 : 3 : 1 kopírujícím volební výsledky uzavřena nebude a již včera byla dohodnuta koalice volebních stran ODS, SNKS a KDU-ČSL se zastoupením v radě města 5 : 1 : 1.
ODS bude navrhovat starostu a jednoho uvolněného místostarostu.
STAN v posledním kole jednání s ODS sdělil, že toleruje kandidáta Ing. Miroslava Hölzela na starostu, a navrhl svého kvalitního kandidáta na místostarostu s představením jeho profesní praxe. Navrženým kandidátem za STAN byla paní Barbora Kelichová, která má dle našeho názoru potřebné zkušenosti s chodem organizací a řízením vnitřních procesů a má také nutně potřebné manažerské dovednosti a zkušenosti pro výkon funkce místostarostky. Tímto krokem jsme zároveň vyvodili důsledky ze situace vzniklé za poslední týden a vzdali se prozatím kandidatury lídryně na pozici v radě města.
Zastupitelům STANu zatím není známo, který ze zastupitelů ODS bude nově založenou koalicí navržen na pozici místostarosty.
Chceme však ubezpečit voliče a příznivce, že ze své silné pozice v zastupitelstvu města budeme prosazovat v co největší míře svůj program, podněty, plány a připravené projekty, díky kterým jsme obdrželi takto silný mandát od voličů. Vzhledem k širokým programovým shodám napříč politickým spektrem pak věříme, že v našem úsilí nás podpoří i ostatní zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost.

OTÁZKA č.20: Můžete něco sdělit k povolebním vyjednáváním?

K povolebním vyjednáváním:

 

Nejprve úvod k lepší informovanosti i těch, kteří komunální politiku běžně moc nesledují a rádi si upřesní informace.

1) V Sedlčanech máme 21 zastupitelů a volby rozhodly, že složení zastupitelstva (dále jen ZM) bude následující:

7xODS + 7xSTAN + 3xSNK + 2xKDU + 2xSdr.ČSSD (přesné složení ZM zde na FB stránce níže ze dne 16.10).

Povolební vyjednávání vždy reagují na výsledky voleb a vždy záleží na tom, jaké jsou možnosti.

STAN si svoji výhodu v podobě 7 mandátů nenechá vzít a voliče nemá v plánu zklamat.

 

2) V Sedlčanech dále máme 7 radních, kteří jsou voleni zastupiteli na tzv. „Ustavujícím zasedání ZM“ – a právě tam je volené také vedení radnice, tedy starosta a místostarosta.

Povolební vyjednávání o podobě rady města (dále jen RM) a vedení Radnice se tím pádem vedou současně a návrhy se kombinují.

Z jednání pak vychází jak poměr zastoupení dílčích uskupení v RM, tak konkrétní složení RM z nových radních a programové priority.

Automatickými členy RM jsou starosta a místostarosta, kteří jsou doplněni dalšími 5 zastupiteli a pokud je koalice, tak podle koaliční dohody.

Není to snad tak, že by někdo nechtěl občany průběžně informovat o stavu vyjednávání, ale často vzniká spoustu třeba jen pracovních variant, ve kterých se kombinují programové priority, složení RM a obsazení pozic ve vedení města.

Všechny tyto aspekty by se měly logicky propojovat a dávat smysl. Pokud současně kopírujete výsledky voleb a není vyřazen ten, kdo dostal od voličů jasný mandát, je to optimální.

Další důležitou věcí je snaha o skutečnou spolupráci a respektovat se jako partneři.

Pokud obě strany berou toho druhého jako skutečného partnera, ústupky z obou stran jsou odpovídající a nemají na jedné straně převažovat. A to tím spíše nyní v Sedlčanech, kde STAN dostal stejný počet mandátů jako vítězná ODS.

 

3) Kompetence:

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem samosprávy města.

Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo může radu města úkolovat a rada úkoly plní a některé záležitosti současně sama rozhoduje. Jde o taková rozhodování, která patří do kompetence RM.

Pokud na jednání RM dojde téměř k patové situaci, kdy je výsledek ne úplně jasný, je zvyklostí, že se daný problém tzv.„vynáší“ na veřejnost a řeší se na zastupitelstvu.

 

Naše jasné stanovisko, ze kterého vychází naše aktuální jednání:

STAN je připraven se významně podílet na vedení města tak, abychom mohli plnit náš program - jsme připraveni spolupracovat.

V rámci vyjednávání živě pracujeme s reakcemi našich nově zvolených zastupitelů, ostatních kandidátů a také našich voličů.

OTÁZKA č.19: JAK PRO STAN DOPADLY komunální volby v Sedlčanech (5.-6. října 2018).

ODPOVĚĎ: Jako nováček jsme získali sedm mandátů do zastupitelstva Města Sedlčany a to je krásný výsledek. V Sedlčanech tím vznikla úplně nová situace.

Sedlčanské uskupení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ tímto děkuje svým voličům za hlasy.

Uvádíme výsledky ze Sedlčan (50,54 % volební účast):

 1. ODS - 7 zastupitelů - 18434 hlasů (33.05 %)
 2. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 7 zastupitelů - 17264 hlasů (30.96 %)
 3. Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan - 3 zastupitelé - 9714 hlasů (17.42 %)
 4. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - 2 zastupitelé - 5460 hlasů (9.79 %)
 5. Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů - 2 zastupitelé - 4899 hlasů (8.78 %)

Naši zvolení zastupitelé za STAN:

 1. Zámostný Vladimír, MUDr., lékař, Sedlčany, bez politické příslušnosti, 1250 hlasů (7.24 %)
 2. Chromcová Andrea, MUDr., lékařka, Sedlčany, bez politické příslušnosti, 1099 hlasů (6.36 %)
 3. Vilasová Blanka, Ing., manažerka produkce a propagace, Sedlčany, bez politické příslušnosti, 1065 hlasů (6.16 %)
 4. Růzha Filip, JUDr., advokát, Sedlčany, bez politické příslušnosti, 1044 hlasů (6.04 %)
 5. Soukup Josef, Ing., vedoucí nákupu mléka pro mlékárny, Sedlčany, bez politické příslušnosti, 887 hlasů (5.13 %)
 6. Otradovec Richard, učitel, režisér, Oříkov, bez politické příslušnosti, 876 hlasů (5.07 %)
 7. Kelichová Barbora, koordinátorka zakázek, Sedlčany, bez politické příslušnosti, 731 hlasů (4.23 %)

OTÁZKA č.18: Proč doporučujete volit celou stranu, není lépe volit konkrétní lidi které znám? A jakým způsobem se tedy přidělují místa v zastupitelstvu?

ODPOVĚĎ: Z volebních pravidel pro komunální volby lze získat snadno dojem, že můžete namísto stran volit konkrétní kandidáty. Ve skutečnosti je tomu ovšem jinak. Hlas pro kteréhokoli z kandidátů je především hlasem pro jeho volební stranu. Pro kandidáta je to v podstatě jen preferenční hlas. Pokud volíte napříč stranami pro jednotlivé kandidáty, přidělujete hlasy i STRANÁM, které jste ve skutečnosti volit NECHTĚLI.

Počet míst v zastupitelstvu se rozděluje podle toho, kolik strana získala hlasů celkem. Na příkladu Sedlčan lze zjednodušeně říci, že za každých přibližně 5% hlasů získá volební strana 1 místo v zastupitelstvu. Při 25% získaných hlasů je to tedy přibližně 5 zastupitelů. Teprve poté přichází na řadu přidělení mandátu konkrétním osobnostem. A tady už hraje významnou roli počet hlasů pro kandidáta v rámci jeho volební strany.

Ani několikanásobně vyšší počet hlasů kandidátovi nemusí zajistit místo v zastupitelstvu. Konkrétním příkladem jsou volební výsledky z roku 2006 v našem městě. Paní Ing. Naděžda Pínová, která získala 1550 hlasů, se do zastupitelstva nedostala. Do zastupitelstva se naopak dostalo 14 kandidátů (tedy dvě třetiny zastupitelstva) , kteří obdrželi podstatně méně hlasů než ona. 10 kandidátů obdrželo méně než 1000 hlasů a 2 kandidáti dokonce méně než 500 hlasů. Z nich například pan Jiří Dundr obdržel 346 hlasů tzn. 4,5 x méně než paní Pínová.

Volební výsledky tak mohou být rozčarováním pro kandidáta i pro voliče, protože systém funguje jinak než se obecně předpokládá.

Proto také naše heslo: "NOVOU ŠANCI VÁM DÁVÁ CELEK - NIKOLIV JEDNOTLIVCI", naše kandidátka má číslo 3, proto ji zaškrtávejte celou, pokud novou šanci chcete.

Starostové a Nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.17: Můžete shrnout možnosti hlasování v komunálních volbách a ukázat na příkladech?

ODPOVĚĎ:

Uvedeme si to na konkrétním příkladu komunálních voleb v Sedlčanech. O přízeň voličů se uchází 5 volebních stran a volí se 21 zastupitelů.

 • 1) První možností je volit celou volební stranu (a to zakřížkováním jako ve sportce) čtverečku u názvu volební strany. Pokud zakřížkujete STAN obdržíme celkem 21 hlasů a každému našemu kandidátovi připadne jeden hlas.
 • 2) Druhou možností je označit (opět zakřížkováním) rámeček u nejvýše 21 kandidátů a to libovolně napříč volebními stranami. Pro upřesnění - zákon používá termíny čtvereček u strany a rámeček u jednotlivých kandidátů.
 • Jako příklad pak může být rozložení: Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan: 4 hlasy, ODS: 5 hlasů , STAN 8 hlasů, ČSSD: 2 hlasy, KDU-ČSL: 2 hlasy
 • 3) Třetí možností je kombinace obou předchozích způsobů. Jinými slovy maximálně 1 volební strana (čtvereček) a maximálně 20 kandidátů (rámečků) z ostatních volebních stran.
 • Pokud v konkrétním případě zaškrtnete například STAN a dále napříč ostatními stranami vždy 2 kandidáty z každé z nich - strany pak získají hlasy takto:
 • Strana nezávislých kandidátů Sedlčan: 2 hlasy
 • ODS: 2 hlasy
 • STAN: 13 hlasů (připadne nám tolik hlasů, kolik zbývá do 21, tedy 21-8)
 • ČSSD: 2 hlasy
 • KDU-ČSL: 2 hlasy
 • Hlasy opět připadnou označeným kandidátům a v případě STANu pak prvním 13 kandidátům podle pořadí na kandidátní listině bez ohledu na to, že volič v rámci této strany ještě zakřížkuje např. kandidáta na 10 místě. Jakmile je zakřížkovaná strana, ke křížkům u kandidátů v tomto sloupci se již nepřihlíží.                     

Různé způsoby hlasování, jejich možné kombinace i jejich neplatné varianty si můžete libovolně vyzkoušet na našich webových stránkách, když spustíte Volební simulátor https://www.stansedlcany.cz/cze/simulator. Věříme, že praktické vyzkoušení Vám o systému voleb napoví více, než sebelepší vysvětlující text.

Starostové a Nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.16: JAK JE TO S MOŽNOSTÍ ODVOLIT JINDE? Vyřizuje se také voličský průkaz a můžeme odvolit i v zdravotnickém zařízení? Pokud ano, prosím o postup.

ODPOVĚĎ: V oficiální zprávě je toto: Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde má volič trvalé bydliště. Není tak možné hlasovat na zastupitelských úřadech či konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají voličské průkazy. Odvolit tedy můžete, ale zdravotnické zařízení musí být v místě Vašeho bydliště a musíte si to předem vykomunikovat.

Jinak také hlasovat mimo volební místnost lze pouze v okrsku, kde má volič trvalé bydliště. Tzn. že např. obyvatel Oříkova by nemohl hlasovat v Sedlčanech.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.15: Jak se díváte na názor Martina Havla (lídr Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan), že většina vystoupení opozice na zastupitelstvu je populistická se snahou se zviditelnit a že by zásadní změny měla opozice také řešit mezi zastupitelstvy

Je třeba zdůraznit, že zasedání zastupitelstva je ze zákona vždy veřejné a rozhodování tohoto orgánu se odehrává před zraky občanů, kteří mají právo vyjadřovat se k projednávaným (nikoliv k již projednaným) záležitostem. Pokud kterýkoli zastupitel předkládá na jednání zastupitelstva nějaké podněty, připomínky či návrhy, není v tom nic populistického. Nemusíme s ním souhlasit, ale dělá svoji práci dobře, protože zastupuje zájmy svých voličů. Naopak není správné, pokud se zásadní změny řeší někde v zákulisí, aniž by o nich byli občané dostatečně informováni.

Pokud se například současná koaliční zastupitelka pokusila o předjednání některých záležitostí, např. před schvalováním rozpočtu, nebylo jí vyhověno. Pak tedy nechápeme, k jakým jednáním mimo jednání zastupitelstva dochází.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.14: Opozice prý využívá všech příležitostí jak dehonestovat (urážet/pomlouvat) práci současného pana starosty. Co vy na to?

ODPOVĚĎ: My jako STAN nejsme opozice, ale jeden ze subjektů, který se bude ucházet o hlasy voličů. A my říkáme, že si práce dosavadního pan starosty vážíme. Je třeba však naprosto otevřeně říci, že práce starosty města velikosti Sedlčan je jednoznačně práce na celý úvazek. Jsme přesvědčeni, že se tak důležité pozice, jako je starosta a senátor, nemají zdvojovat. Vedení města je aktuálně v zastoupení jedné plně funkční osoby místostarosty velmi slabé a město to poškozuje, protože mu chybí práce minimálně jedné vedoucí osoby a domníváme se, že je to poslední roky i znát. Dokonce i v menších městech mají dnes vedení města ve složení jednoho starosty, dvou místostarostů a často samostatného oddělení pro styk s veřejností (PR, marketing), který úplně chybí a všechny tyto vedoucí pozice na plný úvazek. Pan starosta by měl před volbami naprosto jasně občanům našeho města sdělit, kterou funkci bude dále upřednostňovat. Sám často kritizoval stav české legislativy ve vztahu k obcím. Jako senátor sliboval přenést do Senátu zkušenosti z terénu. Jeho voliči v celém volebním obvodu očekávají, že své předvolební sliby splní.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.13: Co znamená vaše heslo 21 hlasů pro Sedlčany 21. století.?

ODPOVĚĎ: Již 18 let žijeme v 21. století a v Sedlčanech má zastupitelstvo shodou okolností 21 členů. Každý volič tak bude mít v nadcházejících komunálních volbách k dispozici 21 hlasů, které může dát jednotlivým kandidátům nebo konkrétní volební straně. Naše heslo neznamená nic jiného než to, že pokud volič věnuje všech 21 hlasů nám, hlasuje pro změnu. Ta totiž není jen o lidech, ale především jde o změnu myšlení, přístupu a řešení různých problémů. Zdá se nám totiž, že naše město jede ve vyjetých kolejích postavených ve století minulém. Mezitím však došlo k významným legislativním změnám, reformám, modernizaci a vývoji informačních technologií, které se v našem městě doposud plně neuplatnily. 21 hlasů pro STAN je 21 hlasů pro moderní Sedlčany 21. století.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.12: Často slyšíme, že se vedení politických stran pokouší také v regionech ovlivňovat různé zakázky a dosazovat své spolupracovníky. Jak se s takovým tlakem případně vypořádáte?

ODPOVĚĎ: Nepočítáme s žádným tlakem z vedení STANu ohledně toho, s kým máme spolupracovat apod.

Nechávají nám možnost volby na vše, co u nás uvážíme jako nejlepší pro město. Ostatně je to politické hnutí, které vychází z nejnižšího řízení, tedy ze samosprávních celků. Osobně to ani nikdo z naší kandidátky neumí a příčí se nám to. Co jsme se navzájem poznali, jsme v tomto směru stejní a vadí nám jakýkoli nátlak z pozice moci. Věříme, že pokud člověk cítí, že by se k něčemu nesnížil, že není síla, která ho k něčemu může donutit.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.11: Co budete považovat za volební úspěch pro místní hnutí Starostové a nezávislí Sedlčany?

ODPOVĚĎ: Naší prioritou je, zapojit do správy věcí veřejných co nejvíce našich spoluobčanů. Pokud se nám podaří přesvědčit občany, že stojí za to jít k volbám a nenechávat za sebe rozhodovat druhé, budeme to považovat bez ohledu na volební výsledky za úspěch pro celé město. Co do počtu mandátů bychom považovali za neúspěch tři a méně míst v zastupitelstvu.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.10: Kde se dozvím nejrychleji výsledky voleb?

ODPOVĚĎ: Pokud máte přístup k internetu, sledujte stránky www.volby.cz, kde jsou výsledky průběžně zveřejňovány. Nedozvíte se však až do úplného skončení voleb počet zastupitelů za jednotlivé volební strany, ani jejich jména. Pokud však navštívíte tyto naše webové stránky - sekci "Aktuality", popř. naši facebookovou stránku www.facebook.com/STANSedlcany, dozvíte se již v průběhu zveřejňování výsledků z jednotlivých okrsků jako první to, co voliče nejvíce zajímá. Kolik která strana obsadí křesel a kdo konkrétně usedne do zastupitelstva v Sedlčanech.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.9: Mohu při volbě označit dvě volební strany?

ODPOVĚĎ: Bohužel, takový hlas je neplatný. Označit můžete pouze jednu volební stranu. Raději označte, tedy přesněji křížkujte, v rámečcích konkrétní kandidáty z obou volebních stran, maximálně však 21, jinak je hlasování neplatné. Abychom nastínili veškeré možnosti, tak každý má prakticky tři možnosti. Buďto může zakřížkovat jen jednu volební stranu, nebo jednu volební stranu a k tomu může zaškrtnout také kandidáty z jiných stran, tím se ubírají hlasy zaškrtnuté straně a nebo mohou křížkovat napříč všemi kandidátkami do maximálního počtu 21 hlasů. Prosíme, pouze myslete na to, že ve volbách nejde o nejpopulárnější osobnost, ale o to, kdo Vám co může přinést.

Starostové a nezávislí Sedlčany

.

OTÁZKA č.8: Líbí se mi mnoho kandidátů z různých stran, ale prioritou je pro mě, aby v Sedlčanech došlo ke změně a aby se STAN se svými kandidáty dostal v co největším počtu do zastupitelstva a tak se mohl co nejvíce zasadit o propagované návrhy či změny

ODPOVĚĎ: Pokud je pro Vás prioritou změna, pak je nejlépe zakřížkovat pouze stranu „Starostové a nezávislí“. Tím, že jsme v Sedlčanech novým subjektem, který do komunálních voleb vstupuje, je dobré, abychom získali určitou voličskou základnu, kterou ostatní subjekty již mají. Pokud jako strana nedostaneme dostatek hlasů, nedostane se nás potřebný počet do zastupitelstva a nebude možné plně prosadit naše programové body a náměty.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.7: Chci volit konkrétní stranu, ale nelíbí se mi pořadí na kandidátce. Co proto mohu udělat?

ODPOVĚĎ: Pořadí na kandidátce přímo ovlivnit nemůžete. Když označíte křížkem ve čtverečku stranu a na ní v rámečcích některé kandidáty, k označeným kandidátům se nepřihlíží. V takovém případě je lepší označit pouze vybrané kandidáty. Pokud po sečtení hlasů některý z nich obdrží nejméně o 10 % více hlasů, než je průměr volební strany, postupuje přímo na 1. místo. V praxi to znamená, že ve většině případů se v komunálních volbách dostanou do čela kandidáti, kterým občané nejvíce důvěřují, či které nejvíce lidí zná a proto jim dávají hlasy. Pořadí se pak určí podle skutečného počtu hlasů.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.6: K volbám nepůjdu, protože jsem procházela kandidátní listiny a našla jsem pouze 7 lidí, kterým bych důvěřovala a navíc jsou v různých stranách…

ODPOVĚĎ: K volbám určitě přijďte a označte oněch 7 kandidátů, kterým důvěřujete. Váš hlas bude platný, pouze jste nevyužila plně svého práva označit až 21 kandidátů a to bez ohledu na to, z jaké jsou volební strany. Pokud však zbylých 14 hlasů věnujete naší kandidátce, určitě neprohloupíte. Nás přání občanů skutečně zajímají a pomáháme k jejich prosazení.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.5: Váš program (Starostové a nezávislí Sedlčany) mne zaujal, ale v ostatních stranách kandidují někteří moji známí… Jak to mám udělat?

ODPOVĚĎ: Můžete označit křížkem (jako ve sportce) rámečky u svých známých a zakřížkujte čtvereček u STANu. Přednostně dostanou hlasy kandidáti z ostatních stran, které jste vybral a pro náš volební program připadne zbytek. Pokud však cítíte, že STAN může městu pomoci více než některý z vašich známých, budeme rádi za vaší větší podporu a dá nám to samozřejmě větší šance na získání většího počtu mandátů do zastupitelstva obce. V případě podpory, která by nám poskytla post v radě města, by bylo možné pracovat ještě lépe. V radě města se řeší nejvíce záležitostí, tam získáte potřebné informace a tam se také dá opravdu dění ovlivňovat.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.4: Podle pana místostarosty je mezi vašimi kandidáty většina, která s komunální politikou nemá vůbec žádné zkušenosti. Jak jste na tom?

ODPOVĚĎ: Někteří zkušenosti mají přímo ze zastupitelstva a zkušenosti s komunální politikou přece nezískáváte jen ve funkci zastupitele. Zkušenosti získáváte také ve výborech zastupitelstva, v komisích rady města, v občanských sdruženích, ve spolcích a neziskových organizacích. Především je však získáváte jako občan a to tím více, pokud se věnujete konkrétním námětům či podnětům. Zkušenosti člověk získá, ale co se získat nedá je chuť a nadšení měnit věci k lepšímu.

Každý začátek je těžký a i nynější zastupitelé jednou začínali. Pamatujeme na to i ve svém programu a počítáme se vzděláváním a školením, jak pro nové zastupitele, tak pro ty stávající, kteří doposud žádné vzdělávání v tomto směru neabsolvovali. Město by se mělo o různá školení pro zastupitele snažit a to minimálně v oblasti dotací, majetku města, hospodaření, rozpočtu, veřejných zakázek, zákona o obcích apod.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.3: Volit nemá smysl, protože se stejně nic nezmění … Je to tak?

ODPOVĚĎ: Možná patříte k více než 56,5 % občanů našeho města, kteří v minulých komunálních volbách nevyužili svého volebního práva a myslí si zřejmě totéž, že nemá smysl volit. V následujících týdnech se budeme snažit přesvědčit právě Vás a další naše spoluobčany, že volit má smysl a změna je možná. Právě v komunální politice můžete nejvíce ovlivňovat správu věcí veřejných v bezprostředním okolí. Právě proto vznikla naše kandidátka jako nová šance pro Sedlčany. A pokud by se podařilo narušit zaběhnutý rámec skladby zastupitelstva a tím pádem pravděpodobné hlasovací zvyklosti, byla by opravdu šance na prosazení nových zajímavých projektů.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.2: Projekt kandidátky STANu v Sedlčanech je prý projektem jedné osoby, která usiluje o starostovský post a chce se dostat do zastupitelstva za každou cenu. Co je na tom pravdy?

ODPOVĚĎ: Je to nesmysl. Dostat se jako jednotlivec do zastupitelstva ještě nic neznamená. Takový zastupitel na tom není o moc lépe než kterýkoliv občan města. Můžete předkládat sebelepší návrhy, ale pokud pro ně nezískáte podporu alespoň 11 zastupitelů, ničeho nedosáhnete. Proto naopak usilujeme o co nejširší podporu všech našich kandidátů bez rozdílu.

Nám stačí, pokud se na vedení města začne naslouchat zajímavým projektům a pochopitelně by bylo dobré získat také místo v radě města, kde je nejvíce informací.

Je možná dobré podotknout, že Blanka Vilasová (kterou máte pravděpodobně na mysli) začala kandidátní listinu sestavovat původně sama. Byla již delší čas, a v poslední době čím dál častěji, oslovována mnoha občany, kterým pomáhala, aby se o něco podobného alespoň pokusila. Postupně začali dávat tipy na další kandidáty již kandidáti rozhodnutí a skutečně mezi všemi panuje plně spolupracující atmosféra.

Starostové a nezávislí Sedlčany

OTÁZKA č.1: Proč Starostové a nezávislí, když na vaší kandidátce není žádný starosta?

ODPOVĚĎ: Pokud se chcete aktivně podílet na správě věcí veřejných v Sedlčanech kandidaturou v komunálních volbách, máte v podstatě tři možnosti. Kandidovat jako nezávislý kandidát, za sdružení nezávislých kandidátů nebo pod hlavičkou politické strany či politického hnutí. Kandidovat jako nezávislý kandidát je nesmysl, takto by neprošel v minulých volbách nikdo ze současných zastupitelů. Ani pan starosta Burian ani pan doktor Marek, který získal nejvíce hlasů - 1460 . Pro vstup do zastupitelstva by jich bylo totiž potřeba získat minimálně 2118. Pokud chcete kandidovat za sdružení nezávislých kandidátů musíte sehnat minimálně 501 lidí starších 18 let, kteří vám sdělí své osobní údaje a podepíší petici za kandidaturu sdružení. To znamená získat ještě před volbami podporu téměř 20 % lidí, kteří v Sedlčanech chodí volit. Pro město velikosti Sedlčan je to diskriminující opatření. Zbývá tedy třetí možnost. V tomto směru politické hnutí Starostové a nezávislí předložilo velkorysou nabídku - možnost kandidovat jako nezávislí pod jejich hlavičkou. Proto jsme v Sedlčanech této možnosti využili. Proto i ten název, který někoho může na první pohled zmást. Na naší kandidátce jsou schopní lidé z nejrůznějších oborů. A jsou skutečně nezávislí.

Starostové a nezávislí Sedlčany